Vải lông thú, lông xù vải lông làm gấu bông handmade, làm đồ thủ công